REKLAMA

MABION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

2021-07-02 17:09
publikacja
2021-07-02 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_PTE_86-1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia z dnia 2 lipca 2021 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej […]. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
2021_PTE_86-1.pdf2021_PTE_86-1.pdf Zawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie publicznej [...]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 47/2021


Date of preparation: July 2, 2021


The abbreviated name of the issuer: MABION S.A.


Subject matter: Receipt of the notice of the Company’s shareholding


Legal basis: Art. 70(1) of the Act on Public Offering - acquisition or
disposal of a major block of shares


Report content:


The Management Board of Mabion S.A. ("Company") hereby informs that it
received, from Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne
S.A., a notice of 2 July 2021 regarding the change in the holding of the
Company's shares, drawn up pursuant to Art. 69 of the Act on Public
Offering […]. The content of the notice constitutes an Appendix hereto.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-02 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
2021-07-02 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki