REKLAMA

MABION S.A.: Otrzymanie dodatkowego zlecenia na realizację usług analitycznych w zakresie kontroli jakości produktu w ramach umowy produkcyjnej z Novavax, Inc.

2022-01-18 17:15
publikacja
2022-01-18 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-18
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Otrzymanie dodatkowego zlecenia na realizację usług analitycznych w zakresie kontroli jakości produktu w ramach umowy produkcyjnej z Novavax, Inc.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2021 z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zawarcia z Novavax, Inc. („Novavax”) umowy dotyczącej komercyjnej produkcji kontraktowej („Umowa produkcyjna”), Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2022 r. w ramach Umowy produkcyjnej, strony podpisały dodatkowe zlecenie w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia #2 („SOW#2”, ang. Statement of Work), na podstawie którego Spółka będzie świadczyć usługi analityczne na rzecz Novavax w zakresie badań analitycznych związanych z kontrolą jakości szczepionki Nuvaxovid („Produkt”).

Na podstawie SOW#2 Spółka w pierwszej kolejności wykona i stosownie udokumentuje studia wykonalności dla określonych metod analitycznych, nie objętych wcześniejszymi kontraktami lub zleceniami oraz przeprowadzi transfer metod zgodnie ze specyfikacjami Novavax. Rozpoczęcie realizacji powyższych prac będzie miało miejsce już w styczniu 2022 roku i zostanie zakończone według oczekiwań obydwu stron nie później niż w trzecim kwartale 2022 roku. Następnie w okresie obowiązywania Umowy produkcyjnej tj. w latach 2022-2025, Spółka będzie wykonywać ww. metodami analitycznymi badania wskazanych przez Novavax próbek Produktu, przy czym zgodnie z SOW#2 badaniom będą mogły podlegać próbki pochodzące z zakładu Spółki, jak też próbki ewentualnie dostarczone przez Novavax z innych zakładów zajmujących się produkcją kontraktową na rzecz Novavax.

Wartość SOW#2 uzależniona jest od ilości wykonywanych przez Spółkę badań analitycznych w poszczególnych latach, przy czym według obecnych szacunków Spółki, pomimo wysokiej marżowości kontraktu, wartość finansowa w stosunku do pierwotnie podpisanej Umowy produkcyjnej nie powinna być istotna dla oceny znaczenia dodatkowego zlecenia dla Spółki. Niemniej, bardzo istotnym aspektem biznesowym pozostaje rozszerzenie współpracy z Novavax na kolejny nowy obszar tj. realizacja dodatkowej analityki kontraktowej w kluczowym zakresie, czyli związanym z dopuszczaniem poszczególnych serii Produktu na rynek.

Wybór Spółki w postępowaniu ofertowym prowadzonym przez kontrahenta po raz kolejny potwierdza kwalifikacje Spółki jako podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kontraktowego wytwarzania i rozwoju (ang. Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-18 Adam Pietruszkiewcz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewcz
2022-01-18 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki