REKLAMA

MABION S.A.: Otrzymanie dodatkowego zlecenia na produkcję banków komórkowych w ramach umowy produkcyjnej z Novavax, Inc.

2022-01-14 08:21
publikacja
2022-01-14 08:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-14
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Otrzymanie dodatkowego zlecenia na produkcję banków komórkowych w ramach umowy produkcyjnej z Novavax, Inc.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2021 z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zawarcia z Novavax, Inc. („Novavax”) umowy dotyczącej komercyjnej produkcji kontraktowej („Umowa produkcyjna”), Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. w ramach Umowy produkcyjnej strony podpisały kolejne dodatkowe zlecenie w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia #3 („SOW#3”, ang. Statement of Work).

Na podstawie zawartego obecnie SOW#3 Spółka, poza dotychczasowymi pracami, wykona na rzecz Novavax produkcję banków komórkowych w standardzie GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice), które będą wykorzystywane jako kluczowy materiał biologiczny, stanowiący bazę do wytwarzania antygenów szczepionkowych produktu Nuvaxovid. Produkcja odbędzie się zgodnie z określonymi w SOW#3 wymogami technicznymi oraz jakościowymi. Projekt zostanie przeprowadzony w pierwszym kwartale 2022 roku, a przygotowane banki komórkowe, po przeprowadzeniu serii testów analitycznych, zostaną przekazane Novavax do dyspozycji w ramach istniejącej sieci podmiotów zaangażowanych w wytwarzanie szczepionki Nuvaxovid.

Pomimo iż, w stosunku do pierwotnie podpisanej Umowy produkcyjnej, sama wartość finansowa SOW#3 nie jest istotna dla oceny znaczenia zlecenia dla Spółki, istotną i kluczową wartością biznesową pozostaje rozszerzenie współpracy z Novavax na kolejny nowy obszar tj. produkcję banków komórkowych. Jednocześnie, zdarzenie to stanowi poważne działanie operacyjne zmierzające do zwiększenia możliwości produkcyjnych szczepionki przez Novavax. Wybór Spółki w postępowaniu ofertowym prowadzonym przez kontrahenta po raz kolejny potwierdza kwalifikacje Spółki jako podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kontraktowego wytwarzania i rozwoju (ang. Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-14 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2022-01-14 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki