REKLAMA

MABION S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki

2022-04-21 23:37
publikacja
2022-04-21 23:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-21
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje o wydaniu w dniu dzisiejszym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia, zgodnie z którym na wniosek Spółki postanowiono o dokonaniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku asymilacji w systemie depozytowym 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki oznaczonych dotychczas kodem ”PLMBION00073” z akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu giełdowego i oznaczonymi kodem "PLMBION00016".

Tym samym spełniony zostanie warunek wprowadzenia ww. 500 akcji z dniem 26 kwietnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-21 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2022-04-21 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki