94,6000 zł
0,75% 0,7000 zł
Mabion SA (MAB)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Mabion_18.06.2018_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_18.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_za_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-20
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. gen. M. Langiewicza 60.

Planowany porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018
19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.
21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
24) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
25) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
26) Wolne wnioski.
27) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniami oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej będące przedmiotem pkt. 6 porządku obrad.

Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Mabion 18.06.2018 r.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Mabion 18.06.2018 r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na ZWZ 18.06.2019.pdfProjekty uchwał na ZWZ 18.06.2019.pdf Projekty Uchwał
Sprawozdanie RN_za 2018.pdfSprawozdanie RN_za 2018.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-20 Artur Chabowski Prezes Zarządu Artur Chabowski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii T z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.