22,5000 zł
-5,46% -1,3000 zł
Mabion SA (MAB)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_na_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Zarzadu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-30
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 listopada 2019 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. gen. M. Langiewicza 60.

Planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii T z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki.
6) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
7) Wolne wnioski.
8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz Opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowiącą załącznik do projektu uchwały do pkt 5 planowanego porządku obrad.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
projekty uchwał na NWZ.pdfprojekty uchwał na NWZ.pdf Projekty uchwał na NWZ
Opinia Zarządu Spółki.pdfOpinia Zarządu Spółki.pdf Opinia Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-30 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2019-10-30 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.