REKLAMA

MABION S.A.: Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii S Spółki

2022-01-18 17:21
publikacja
2022-01-18 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-18
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii S Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie, w którym poinformował o zawarciu w odpowiedzi na wniosek Spółki umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLMBION00073 do 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Rejestracja ww. akcji nastąpi na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLMBION00065, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. akcji.
Spółka przypomina, że emisja akcji serii S nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-18 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2022-01-18 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać kartę bez opłat i 300 zł?

Jak zyskać kartę bez opłat i 300 zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki