3,2400 zł
0,00% 0,0000 zł
M.W. Trade S.A. (MWT)

Powzięcie informacji o planowanym zamiarze przekształcenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Grudziądzu w spółkę kapitałową i spełnieniu przesłanek do postawienia posiadanych wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Powzięcie informacji o planowanym zamiarze przekształcenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Grudziądzu w spółkę kapitałową i spełnieniu przesłanek do postawienia posiadanych wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku Spółka powzięła informację, w formie doniesień prasowych, o potencjalnym zamiarze przekształcenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu („Szpital”) w spółkę kapitałową.

Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej („SP ZOZ”) w spółkę kapitałową odbywa się na zasadach określonych w art. 70–82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej („Ustawa”). Podmiot tworzący, na zasadach wskazanych w Ustawie, ustala wskaźnik zadłużenia SP ZOZ. Jeżeli wartość ustalonego wskaźnika zadłużenia wynosi powyżej 0,5 – podmiot tworzący, przed dniem przekształcenia, przejmuje zobowiązania SP ZOZ o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia wyniósł nie więcej niż 0,5. Jeśli wartość wskaźnika zadłużenia osiągnie wartość 0,5 lub mniej, podmiot tworzący może, przed dniem przekształcenia, przejąć zobowiązania SP ZOZ.

Spółka szacuje, że wartość przejmowanych zobowiązań Szpitala przez organ założycielski (do uzyskania wskaźnika zadłużenia na poziomie 0,5) wyniesie około 269 mln zł.

Według doniesień prasowych miasto Grudziądz zamierza sfinansować przejęte zadłużenie szpitala poprzez pozyskanie kredytu bankowego pod zastaw udziałów wybranych spółek komunalnych oraz sprzedaż 49% spółki miejskiej „Wodociągi”.

Spółka mając na względzie ochronę interesów akcjonariuszy, obligatariuszy oraz pozostałych interesariuszy Spółki, wobec spełnienia się następujących przesłanek wynikających z zawartych ze Szpitalem umów, tj.: powzięcia przez Spółkę informacji o planowanym przekształceniu Szpitala w spółkę prawa handlowego oraz naruszenia terminów i wysokości płatności jakiejkolwiek należności przysługującej Spółce, złożyła w dniu 29 maja 2019 roku oświadczenie o postawieniu w stan natychmiastowej wymagalności wierzytelności w łącznej kwocie 121,9 mln zł wobec tego podmiotu.

Na dzień 29 maja 2019 roku Spółka posiada w stosunku do Szpitala, będącego kluczowym Klientem w portfelu bilansowym, wierzytelności o łącznej wartości 131,6 mln zł. Wierzytelności te potwierdzone są 11 umowami ze Szpitalem. Wartość zaległości Szpitala wobec Spółki wynosi 9,7 mln zł, z czego 6,6 mln zł jest na etapie windykacji. Wartość wierzytelności zabezpieczona cesją wierzytelności z kontraktu Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosi 87,5 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2019-05-29 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.