0,14 zł
0,00% 0,00 zł
M-Trans SA (MTS)

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego

Zarząd M-Trans S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 12 września 2017 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 11 września 2017 roku wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętą w dniu 6 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 596.762,70 zł (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 1.353.200 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) do kwoty 1.949.962,70 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt gorszy).

Poprzednia treść § 8 ust. 1 Statutu Emitenta miała następujące brzmienie:

㤠8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.353.200 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) i dzielić się będzie na:
a)10.800.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
b)2.280.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
c)350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
d)102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej
10 gr (dziesięć groszy) każda.”


Po dokonanej przez sąd rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

㤠8.

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.949.962,70 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt gorszy). i dzieli się na:
a.)10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
b.)2.280.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
c.)350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
d.)102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
e.) 5.967.627 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 2) oraz §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Łodej – Prezes Zarządu
Załączniki
20170914_104634_0000107482_0000096889.pdf
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl