M FOOD S.A.: Istotna informacja

2020-01-10 16:53
publikacja
2020-01-10 16:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-10
Skrócona nazwa emitenta
M FOOD S.A.
Temat
Istotna informacja
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację potwierdzającą zakończenie procesu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki prawa bułgarskiego JGV Bulgaria Ltd. z siedzibą w Targovishte (dalej: „JGV BG”), z którą Spółka podpisała umowę inwestycyjną na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, o czym Spółka informowała w raporcie ESPI nr 2/2019 z dnia 24 maja 2019 roku.
W wyniku przeprowadzonego wyżej procesu Spółka objęła 93.999 sztuk nowych udziałów JGV BG o łącznej wartości 939.990 BGN (lew bułgarski), które stanowią obecnie 85% w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników JGV BG.
Objęcie przez Spółkę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym JGV BG zostało sfinansowane ze środków pozyskanych przez Spółkę w drodze pożyczki gotówkowej w kwocie 940.000 tys. BGN, zaciągniętej od podmiotu powiązanego - Corpo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej z siedzibą w Łodzi. Termin spłaty pożyczki ustalono na 31 lipca 2029 roku. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że kolejnym etapem planowanego zaangażowania Spółki w JGV BG będzie dokonanie odkupu od obecnego udziałowca dodatkowych 5% udziałów za kwotę nie przekraczającą 60 tys. BGN, co w ocenie Zarządu Spółki powinno nastąpić do końca marca 2020 roku dając Spółce 90% udziału w JGV BG. O sfinalizowaniu nabycia dodatkowego pakietu udziałów w JGV BG Spółka poinformuje w drodze odrębnego raportu.
Proces zaangażowania kapitałowego w JGV BG jest wynikiem realizacji zakładanej przez Spółkę długoterminowej strategii rozwoju, o której Spółka informowała w stosownych raportach ESPI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-10 JERZY GĄDEK Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki