Nawet 21,4 mld zł mogła wynieść luka w CIT w 2017 r.

W 2017 r. luka w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) mogła wynieść nawet 21,4 mld zł - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Horyzont optymalizacji – geneza, skala i struktura luki w podatku CIT”.

Według autorów raportu sukces walki z luką VAT każe przeanalizować możliwe do uzyskania wpływy w innych podatkach - w nich także mogą się kryć rezerwy pieniężne, których część przypada na lukę CIT. Jak wyjaśniono, stanowi ona różnicę między teoretycznymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych, które powinno otrzymać państwo a rzeczywistymi dochodami budżetowymi.

"Z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w 2017 r. luka w podatku dochodowym od osób prawnych mieści się w przedziale 11-21,4 mld PLN, tj. od 0,55 do 1,08 proc. PKB. Porównując ją do teoretycznych przychodów z podatku (luka + rzeczywiste przychody budżetowe tytułem CIT) mieści się ona w przedziale między 22,43 a 36 proc." - napisano w raporcie.

PIE tłumaczy, że rozbieżność między górnym a dolnym progiem wynika z przyjętych założeń maksyminowych, co oznacza, że realnie luka mieści się w podanym przedziale, nie można jednak z całą pewnością stwierdzić, ile dokładnie wynosi. Według Instytutu w latach 2015-2017 luka w CIT wyniosła od 58 do 90 mld zł.

Zgodnie z raportem spadek maksymalnej wartości luki CIT w 2017 r. względem 2015 r. wyniósł 57,2 proc., a wartość strat wynikających z zagranicznych transferów kapitałowych sięgnęła 8,5 mld zł.

W raporcie poinformowano, że luka CIT, poza nieświadomymi pomyłkami, wynika z niewypełniania zeznań podatkowych, zaniżania podstawy opodatkowania oraz zalegania z płatnościami.

"Działania te można klasyfikować jako optymalizację podatkową zgodną z literą i celem prawa, unikanie opodatkowania, tj. stosowanie legalnych mechanizmów niezgodnie z zamierzeniem ustawodawcy, oraz świadome uchylanie się od opodatkowania. Można wyodrębnić trzy główne grupy mechanizmów mających na celu finalne zmniejszenie płaconego podatku: ukrywanie przychodów, zawyżanie kosztów oraz sztuczne transfery zagraniczne" - wyjaśniono.

PIE zaznacza, że uzyskane wyniki są efektem - w dużej mierze autorskiej – metodyki, która polega na wyliczeniu teoretycznego dochodu do opodatkowania na podstawie rachunków narodowych raportowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Wielkość dochodu jest następnie korygowana o niektóre dane Ministerstwa Finansów oraz o różnice między sprawozdawczością finansową a raportowaniem podatkowym. Pomnożenie wartości dochodu przez rzeczywistą stawkę podatku daje wartość teoretyczną dochodów podatkowych, które następnie porównuje się z realnymi wpływami. Do tak powstałej luki dodaje się komponent zagraniczny i komponent kontroli skarbowych.

"Niniejsze opracowanie jest pierwszym w Polsce raportem, w którym podjęto próbę kompleksowego obliczenia luki w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. różnicy między kwotą, która powinna wpłynąć do budżetu, a tą, która faktycznie została odnotowana. Luka CIT, obok luki we wpływach budżetowych z tytułu podatku od towarów i usług (luka VAT), jest największym zagrożeniem dla stabilności finansów publicznych" - podkreślono.

Zdaniem autorów dokumentu temat luki w CIT, mimo swojej wagi, był dotychczas albo pomijany całkowicie, albo wspominany wyłącznie przez ekspertów podatkowych. W swoich analizach lub udzielanych wywiadach wprawdzie podawali oni jej szacunkowe poziomy wskazując, że sięgały one 10 do 50 mld zł, jednak nie przedstawiali metodyki, która doprowadziła do takich wyników. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ amac/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 6 Raffmo

Przykłady z ostatnich 2 lat z którymi zetknąłem się osobiście:
- kupno teksasów w hali targowej - zero paragonu/rachunku
- projekt i wizualizacji mebli zlecenie dla projektanta - bez umowy pisemnej, gotówka z ręki do ręki
- ekipa budowlana - j.w.
- meble u stolarza - j.w.

Potencjał w CIT i PIT jest spory aczkolwiek szarej strefy się nie wyeliminuje. Ciężko też będzie uciąć optymalizacje podatkowe stosowane przez duże korpo (a myślę, że tutaj uciekają największe pieniądze).

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.