Lepszy szef to szef z dyplomem magistra

Ponad Polaków uważa, że ukończenie studiów wyższych pomaga w przygotowaniu do pełnienia funkcji kierowniczych w biznesie* - wynika z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Takiego zdania jest 75,5% badanych. Ze stwierdzeniem nie zgadza się 17,8% respondentów.

- Niezależnie od wieku czy grupy społeczno-zawodowej Polacy uważają, że studia wyższe kształcą nie tylko w zakresie wiedzy kierunkowej, ale uczą także pewnych postaw i sposobu myślenia przydatnego w karierze zawodowej - mówi dr Marek Troszyński, koordynator badania, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Czy w Pana(i) opinii ukończenie studiów wyższych pomaga w przygotowaniu do pełnienia funkcji kierowniczych w biznesie czy też nie?Badanie przeprowadzone zostało w ramach konsultacji społecznych wyników projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Eksperci projektu „Akademickie Mazowsze 2030” chcą poznać opinię Polaków na temat kluczowych kwestii związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego w Polsce.

*Badanie zrealizowało Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 04-12.01.2012 na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 15 roku życia, n= 1106.

Akademickie Mazowsze 2030

Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” jest projektem mającym na celu dostosowanie kierunków kształcenia, modeli organizacji szkół wyższych oraz profilu absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy przyszłości.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce stworzony przez szkoły wyższe, angażujący środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe oraz studenckie.

Realizacja projektu zakłada przygotowanie trzech scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Uzyskane wyniki poddane będą szerokim konsultacjom społecznym. W ramach projektu zorganizowane zostaną panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, biznesu oraz młodzieży.

„Akademickie Mazowsze 2030” realizowane jest od maja 2009 roku przez konsorcjum naukowe złożone
z sześciu szkół wyższych: Politechnika Warszawska (lider i wnioskodawca projektu), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Akademia Leona Koźmińskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Więcej na temat projektu: www.akademickiemazowsze2030.pl
Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

    Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

    Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

    Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.