Lepszy szef to szef z dyplomem magistra

Ponad Polaków uważa, że ukończenie studiów wyższych pomaga w przygotowaniu do pełnienia funkcji kierowniczych w biznesie* - wynika z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Takiego zdania jest 75,5% badanych. Ze stwierdzeniem nie zgadza się 17,8% respondentów.

- Niezależnie od wieku czy grupy społeczno-zawodowej Polacy uważają, że studia wyższe kształcą nie tylko w zakresie wiedzy kierunkowej, ale uczą także pewnych postaw i sposobu myślenia przydatnego w karierze zawodowej - mówi dr Marek Troszyński, koordynator badania, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Czy w Pana(i) opinii ukończenie studiów wyższych pomaga w przygotowaniu do pełnienia funkcji kierowniczych w biznesie czy też nie?Badanie przeprowadzone zostało w ramach konsultacji społecznych wyników projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Eksperci projektu „Akademickie Mazowsze 2030” chcą poznać opinię Polaków na temat kluczowych kwestii związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego w Polsce.

*Badanie zrealizowało Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 04-12.01.2012 na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 15 roku życia, n= 1106.

Akademickie Mazowsze 2030

Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” jest projektem mającym na celu dostosowanie kierunków kształcenia, modeli organizacji szkół wyższych oraz profilu absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy przyszłości.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce stworzony przez szkoły wyższe, angażujący środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe oraz studenckie.

Realizacja projektu zakłada przygotowanie trzech scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Uzyskane wyniki poddane będą szerokim konsultacjom społecznym. W ramach projektu zorganizowane zostaną panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, biznesu oraz młodzieży.

„Akademickie Mazowsze 2030” realizowane jest od maja 2009 roku przez konsorcjum naukowe złożone
z sześciu szkół wyższych: Politechnika Warszawska (lider i wnioskodawca projektu), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Akademia Leona Koźmińskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Więcej na temat projektu: www.akademickiemazowsze2030.pl
Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl