LW BOGDANKA S.A.: Powołanie Zarządu LW Bogdanka S.A.

2019-05-15 19:16
publikacja
2019-05-15 19:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
wyksztalcenie,_kwalifikacje_i_stanowiska_zajmowane_przez_czlonkow_Zarzadu_LW_Bogdanka_S.A.,_wraz_przebiegiem_kariery.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-15
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Powołanie Zarządu LW Bogdanka S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania, z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, Zarządu na nową kadencję w składzie:

1. Pan Artur Wasil - Prezes Zarządu,
2. Pan Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
3. Pan Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych,
4. Pan Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju.

Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Zarządu nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka S.A. jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk przez powołanych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A., wraz z przebiegiem kariery zawodowej.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.5

Załączniki
Plik Opis
wykształcenie, kwalifikacje i stanowiska zajmowane przez członków Zarządu LW Bogdanka S.A., wraz przebiegiem kariery.pdfwykształcenie, kwalifikacje i stanowiska zajmowane przez członków Zarządu LW Bogdanka S.A., wraz przebiegiem kariery.pdf Wykształcenie, kwalifikacje i stanowiska zajmowane przez członków Zarządu LW Bogdanka S.A., wraz przebiegiem kariery zawodowej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-15 Artur Wasil Prezes Zarządu
2019-05-15 Artur Wasilewski Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki