REKLAMA

LW BOGDANKA S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2021 rok

2022-06-23 11:17
publikacja
2022-06-23 11:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 23 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2021 r. i wypłaty dywidendy.

Wypracowany przez Spółkę w roku 2021 zysk netto w wysokości 291.594.627,51 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 51/100) ZWZ postanowiło podzielić w następujący sposób:

• Kwotę 85.033.975,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 2,50 złotych na jedną akcję.

• Pozostałą kwotę, tj. 206.560.652,51 zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 51/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 34 013 590 sztuk.

Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2022 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2022 r.


Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 19 ust. 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Artur Wasil Prezes Zarządu
2022-06-23 Artur Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki