REKLAMA
PIT 2023

LW BOGDANKA S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2023 r.

2023-10-17 08:37
publikacja
2023-10-17 08:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-17
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 października 2023 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za trzy kwartały 2023 (I-IIIQ 2023) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I-IIIQ 2023:

Przychody ze sprzedaży netto: 2.688,8 mln zł
EBITDA: 673,4 mln zł
EBIT: 309,0 mln zł
Zysk netto: 256,7 mln zł

Produkcja i sprzedaż węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 4,56 mln ton.

Na podane powyżej szacowane wyniki w okresie I-IIIQ 2023 wpływ miał odpis aktualizujący w kwocie 48,5 mln zł (całość została już ujęta w I półroczu 2023 r.), utworzony w związku z potencjalnym ryzykiem utracenia części maszyn i urządzeń znajdujących się w ścianie 3/VII/385 oraz części chodników przyścianowych przynależących do tej ściany.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za III kwartał 2023 r., którego publikację zaplanowano na 22 listopada 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-17 Kasjan Wyligała Prezes Zarządu
2023-10-17 Artur Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki