REKLAMA

LW BOGDANKA S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2022 r.

2022-04-19 13:03
publikacja
2022-04-19 13:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-19
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2022 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2022 r. (IQ 2022) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2022:

Przychody ze sprzedaży netto: 731,8 mln zł
EBITDA: 276,5 mln zł
EBIT: 179,7 mln zł
Zysk netto: 143,2 mln zł

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2,8 mln ton, a sprzedaż 2,7 mln ton.

Jednocześnie informujemy, że Spółka podtrzymuje przyjęty na 2022 r. plan produkcyjny na poziomie ok. 9,5 mln ton.

W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2022 r., którego publikację zaplanowano na 24 maja 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-19 Artur Wasil Prezes Zarządu
2022-04-19 Artur Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°!

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki