REKLAMA

LW BOGDANKA S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2022 r.

2022-07-18 17:08
publikacja
2022-07-18 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-18
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 lipca 2022 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I półrocze 2022 r. (1H 2022) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 1H 2022:

Przychody ze sprzedaży netto: 1.462,6 mln zł
EBITDA: 615,4 mln zł
EBIT: 412,0 mln zł
Zysk netto: 336,0 mln zł

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 5,57 mln ton, a sprzedaż 5,24 mln ton.

W I półroczu 2022 r. zrealizowaliśmy plan produkcji na poziomie wyższym o ok. 7% w stosunku do pierwotnych założeń, co związane było z eksploatacją ścian pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu uzysku.

Prace związane z przygotowaniem tegorocznego wydobycia rozpoczęte zostały jeszcze w 2020 r. dlatego też podtrzymujemy plan produkcji na poziomie 9,5 mln ton w ujęciu rocznym. Wynikająca z harmonogramu, zmiana miksu ścian w drugim półroczu, przewiduje niższy poziom uzysku, a co za tym idzie niższą produkcję węgla handlowego, aniżeli w 1H 2022. Wymagania koncesyjne nakładają na Spółkę obowiązek eksploatacji wszystkich zasobów zakwalifikowanych jako przemysłowe, a w przypadku LW Bogdanka S.A. to pokłady o miąższości od 1,2 m. Eksploatacja niskich ścian pod kątem czystości wybierania pokładu jest mniej efektywna niż technologia kombajnowa stosowana w ścianach wysokich, stąd też obniża poziom uzysku węgla handlowego.

Obserwując wzmożony popyt na węgiel do odbiorców indywidualnych, podjęliśmy działania dążące do wyprodukowania większej ilości węgla do tych celów (groszek i orzech), co nie wpływa na ogólny poziom produkcji przewidziany na ten rok.

W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I półrocze 2022 r., którego publikację zaplanowano na 14 września 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-18 Artur Wasil Prezes Zarządu
2022-07-18 Artur Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki