REKLAMA

LW BOGDANKA S.A.: Aktualizacja celu produkcyjnego na 2023 r.

2023-07-25 17:11
publikacja
2023-07-25 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-25
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Aktualizacja celu produkcyjnego na 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 18.2023 z dnia 18 lipca 2023 r. Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o zaktualizowanych założeniach produkcyjnych na 2023 r. i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości.

W związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu zapotrzebowania na węgiel ze strony elektrowni należących do GK Enea o ok. 1,05 mln ton +/- 15% w stosunku do wartości wynikających z obowiązujących na bieżący rok wolumenów, jak również biorąc pod uwagę realizację produkcji węgla kamiennego w pierwszym półroczu na poziomie 3,27 mln ton, będącej pod presją zdarzeń geologicznych, które miały miejsce pod koniec 2022 r. i w trakcie pierwszego półrocza 2023 r., podjęto decyzję o aktualizacji celu produkcyjnego i dostosowaniu go do zaistniałych okoliczności.

W związku z zaistnieniem powyższych okoliczności, Spółka podjęła decyzję o aktualizacji celu produkcyjnego, o którym informowała w raporcie bieżącym nr 21/2022 z dnia 27.09.2022 r., ustalając go na poziomie ok. 7 mln ton węgla handlowego.

Aktualizacja, o której mowa powyżej, ma na celu optymalizację działalności operacyjnej spółki, tj. redukcję ryzyk wynikających z konieczności znacznego przyspieszenia prowadzenia eksploatacji w sytuacji rynkowej, która nie daje gwarancji zbytu wyprodukowanego węgla handlowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-25 Kasjan Wyligała Prezes Zarządu
2023-07-25 Artur Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki