REKLAMA

LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.

2021-06-29 18:02
publikacja
2021-06-29 18:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
LUKARDI S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Lukardi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. Pan Krzysztof Luty
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 16.408.264
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 16.665.136
Udział głosów na tym ZWZ: 46,09%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 34,63%
2. Lukardi GmbH
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 19.490.976
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 19.490.976
Udział głosów na tym ZWZ: 53,91%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 40,50%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Krzysztof Luty Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki