REKLAMA

LUBAWA: Złożenie zamówienia opcjonalnego na dostawę zestawu minersko – rozpoznawczego

2022-05-13 16:12
publikacja
2022-05-13 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Złożenie zamówienia opcjonalnego na dostawę zestawu minersko – rozpoznawczego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 10 maja 2022 roku o podpisaniu umowy na dostawę zestawu minersko - rozpoznawczego, Zarząd Lubawa S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zamawiający (2 Regionalna Baza Logistyczna) złożył Emitentowi zamówienie na 8 opcjonalnych kompletów o łącznej wartości 1.869.590 zł brutto. Termin realizacji zamówienia to pięć miesięcy od daty jego złożenia.

Zamawiający ma prawo do złożenia zamówienia na kolejne 22 opcjonalne komplety. Emitent zwraca uwagę, że kolejne zakupy opcjonalne mogą, ale nie muszą nastąpić - są prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Spółce nie przysługuje roszczenie wobec zamawiającego o realizację dostaw opcjonalnych. Termin na uruchomienie reszty części opcjonalnej przez Zamawiającego to 30 czerwca 2022 r. O ewentualnym złożeniu kolejnego zamówienia na część opcjonalną Emitent będzie poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Ze względu na wysoką łączną wartość ofertową, powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-13 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki