REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

LUBAWA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-31 19:23
publikacja
2023-01-31 19:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubawa S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 r. - 27 kwietnia 2023 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- raport za I kwartał 2023 r. - w dniu 30 maja 2023 r.
- raport za III kwartał 2023 r. - w dniu 23 listopada 2023 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe - w dniu 28 września 2023 r.

Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie z § 79 ust.2 RMF, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz II kwartał 2023 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 RMF.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-31 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki