REKLAMA

LUBAWA: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

2023-08-29 19:00
publikacja
2023-08-29 19:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-29
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [Emitent] podaje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za I półrocze 2023 r., tj. za okres 01.01.2023-30.06.2023.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 139,3 mln zł, wobec 196,7 mln zł w I półroczu 2022 r., co stanowi spadek o 57,4 mln zł tj. o 29,2%.
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 0,7 mln zł, wobec 29,4 mln zł zysku w I półroczu 2022 r., co stanowi spadek o 28,7 mln zł tj. o 97,6%.
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 3,7 mln zł, wobec 23,4 mln zł zysku w I półroczu 2022 r., co stanowi spadek o 19,7 mln zł tj. o 84,2%.

Spadek przychodów w stosunku do pierwszego półrocza ub.r. wynika z osiągnięcia w segmencie sprzętu specjalistycznego w okresie porównawczym przychodów większych niż typowo osiągane w pierwszej połowie roku. W okresie sprawozdawczym Istotnemu zmniejszeniu w porównaniu z I połową 2022 r. uległy przychody segmentu tkanin. Ponadto odczuwalny był wzrost kosztów stałych na skutek wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji. Grupa poniosła także zwiększone wydatki w celu przygotowania produkcji pozyskanych w ostatnim okresie istotnych kontraktów, z których przychody będą osiągane w przyszłych kwartałach.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-29 Krzysztof Dędek Wiceprezes Zarządu
2023-08-29 Przemysław Zasztowt Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki