REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

LUBAWA: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę zestawu minersko – rozpoznawczego

2022-04-28 20:21
publikacja
2022-04-28 20:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-28
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę zestawu minersko – rozpoznawczego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lubawa S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym 2 Regionalna Baza Logistyczna (Zamawiający), poinformowała Emitenta o dokonaniu wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr W/37/2022 na dostawę zestawu minersko – rozpoznawczego.

Zamawiający podpisze z Emitentem umowę na dostawę 45 kompletów zestawów minersko – rozpoznawczych o łącznej wartości 8 549 954,55 zł netto – część gwarantowana zamówienia, oraz 30 kompletów o łącznej wartości 5 699 969,70 zł netto – część opcjonalna zamówienia.
Termin realizacji umowy to pięć miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 30 października 2022 r.
Emitent zwraca uwagę, że zakupy opcjonalne mogą, ale nie muszą nastąpić i są prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Spółce nie przysługuje roszczenie wobec zamawiającego o realizację dostaw opcjonalnych. Termin na uruchomienie części opcjonalnej przez Zamawiającego to 30 czerwca 2022 r.
Umowa zostanie podpisana w terminie zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych. O podpisaniu umowy lub złożeniu zamówienia na część opcjonalną Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi.

Ze względu na wysoką łączną wartość ofertową, powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-28 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki