REKLAMA

LSI SOFTWARE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi

2021-06-02 11:20
publikacja
2021-06-02 11:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Powiadomienie_2021-06-01_Rockbridge_TFI_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
LSI SOFTWARE S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd LSI Software S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 1 czerwca 2021 r. w formie elektronicznej od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi poniżej progu 5%.

Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu 5% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 27 maja 2021 r. przez Fundusze transakcji zbycia 63 539 (słownie: sześćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Transakcja została rozliczona w dniu 31 maja 2021 r.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 278 125 (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji Spółki, które stanowiły 8,53% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 278 125 (słownie: dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy stu dwudziestu pięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 5,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadają 214 586 (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, które stanowią 6,58% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 214 586 (słownie: dwustu czternastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu sześciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 4,41% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Załączniki
Plik Opis
Powiadomienie 2021-06-01 Rockbridge TFI SA.pdfPowiadomienie 2021-06-01 Rockbridge TFI SA.pdf Powiadomienie Rockbridge TFI 2021-06-01

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki