REKLAMA

LOKUM DEWELOPER S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 29 lipca 2020 r. oraz projekty dokumentów

2020-07-02 14:50
publikacja
2020-07-02 14:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_Zarzadu_Spolki_Lokum_Deweloper_S.A._ZWZ_02072020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_1_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_02.07.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_Projekty_dokumentow_ZWZ_02.07.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-02
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 29 lipca 2020 r. oraz projekty dokumentów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zw. z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji oraz na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych i § 14 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 lipca 2020 roku, na godzinę 11:00 we Wrocławiu, w budynku Qubus Hotel Wrocław przy ul. Św. Marii Magdaleny 2 (pierwsze piętro - sala konferencyjna).

Załącznik do niniejszego raportu stanowi pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Ogłoszenie) oraz treść projektów dokumentów, mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Ogłoszenie wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można pobrać ze strony internetowej Emitenta pod niżej wskazanym linkiem: https://inwestor.lokum-deweloper.pl/pl/wza/

Z uwagi na pandemię COVID-19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa oraz z zachowaniem należytej staranności w celu zapewnienia ochrony Akcjonariuszy oraz pozostałych uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie Zarzadu Spolki Lokum Deweloper S.A. ZWZ 02072020.pdfOgloszenie Zarzadu Spolki Lokum Deweloper S.A. ZWZ 02072020.pdf Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zalacznik nr 1_Informacja o ogolnej liczbie akcji i glosow_02.07.2020.pdfZalacznik nr 1_Informacja o ogolnej liczbie akcji i glosow_02.07.2020.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Zalacznik nr 2_Projekty dokumentow_ZWZ_02.07.2020.pdfZalacznik nr 2_Projekty dokumentow_ZWZ_02.07.2020.pdf Projekty dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lokum Deweloper S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-02 Bartosz Kuźniar Prezes Zarządu
2020-07-02 Tomasz Dotkuś Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki