LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umów nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Stoczniowej we Wrocławiu przez spółkę zależną Emitenta

2019-05-22 13:43
publikacja
2019-05-22 13:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-22
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Zawarcie umów nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Stoczniowej we Wrocławiu przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., informuje, iż Olczyk Sp. z o. o. Lokum 15 S.K.A. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) zawarła w dniu 22 maja 2019 r. dwie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych: Nieruchomości 1 wraz z własnością położonych budynków, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, położonej we Wrocławiu przy ul. Stoczniowej nr 79, AM-13, obręb 0068 Zakrzów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32, o powierzchni 2,4482 ha oraz Nieruchomości 2, która jest niezabudowaną nieruchomością gruntową, położoną we Wrocławiu przy ul. Stoczniowej, AM-13, obręb 0068 Zakrzów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 33/2, o powierzchni 0,4020 ha.

Kupujący za Nieruchomość 1 zapłacił cenę nabycia w kwocie 18.550.00,00 złotych, za Nieruchomość 2 cenę nabycia w kwocie 1.450.000,00 złotych netto, która została powiększona o podatek VAT i wyniosła łącznie 1.783.500,00 złotych.

Zakup Nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych Kupującego.

Finalizacja transakcji była możliwa z uwagi na nieskorzystanie przez Skarb Państwa - Prezydenta Wrocławia wykonującego zadania Starosty w Mieście Wrocław z prawa pierwokupu.

Na nieruchomościach przy ul. Stoczniowej Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego dla ok. 500 lokali, w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, lokalami usługowymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-22 Bartosz Kuźniar Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki