13,7000 zł
3,79% 0,5000 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_jednolity_statutu_Lokum_Deweloper_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-01
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany Statutu w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2019 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej dotychczasową treść Statutu Spółki oraz treść dokonanych zmian:

1. dotychczasowy § 12 ust. 2 lit. i Statutu Spółki:

„i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”

- otrzymuje brzmienie:

„i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile łączna wartość takiego rozporządzenia przekroczy 30% kapitałów własnych Spółki ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki”;

2. w § 16 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity statutu Lokum Deweloper S.A..pdfTekst jednolity statutu Lokum Deweloper S.A..pdf Tekst jednolity statutu Lokum Deweloper S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-01 Bartosz Kuźniar Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.