LOKUM DEWELOPER S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

2019-05-23 16:51
publikacja
2019-05-23 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019 K
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 22 maja 2019 roku, w związku z oczywistą omyłką pisarską w cenie nabycia Nieruchomości 1 położonej we Wrocławiu przy ul. Stoczniowej, podanej w treści raportu w formie liczbowej. Korekta polega na modyfikacji zapisu wartości ceny z „18.550.00,00 złotych” na „18.550.000,00 złotych” (osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Treść raportu w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

Poniżej Emitent przekazuje skorygowaną treść raportu bieżącego:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., informuje, iż Olczyk Sp. z o. o. Lokum 15 S.K.A. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) zawarła w dniu 22 maja 2019 r. dwie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych: Nieruchomości 1 wraz z własnością położonych budynków, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, położonej we Wrocławiu przy ul. Stoczniowej nr 79, AM-13, obręb 0068 Zakrzów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32, o powierzchni 2,4482 ha oraz Nieruchomości 2, która jest niezabudowaną nieruchomością gruntową, położoną we Wrocławiu przy ul. Stoczniowej, AM-13, obręb 0068 Zakrzów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 33/2, o powierzchni 0,4020 ha.

Kupujący za Nieruchomość 1 zapłacił cenę nabycia w kwocie 18.550.000,00 złotych, za Nieruchomość 2 cenę nabycia w kwocie 1.450.000,00 złotych netto, która została powiększona o podatek VAT i wyniosła łącznie 1.783.500,00 złotych.

Zakup Nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych Kupującego.

Finalizacja transakcji była możliwa z uwagi na nieskorzystanie przez Skarb Państwa - Prezydenta Wrocławia wykonującego zadania Starosty w Mieście Wrocław z prawa pierwokupu.

Na nieruchomościach przy ul. Stoczniowej Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego dla ok. 500 lokali, w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, lokalami usługowymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Bartosz Kuźniar Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki