REKLAMA

LOGINTRADE S.A.: Plan połączenia spółek Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o.

2020-08-31 12:30
publikacja
2020-08-31 12:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Plan_polaczenia_082020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
LOGINTRADE S.A.
Temat
Plan połączenia spółek Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Logintrade SA informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. Logintrade SA (Spółka
Przejmująca) oraz LT Serwis sp. z. o. o. (Spółka Przejmowana) uzgodniły oraz podpisały Plan
Połączenia. Plan Połączenia wraz z dokumentami, o których jest mowa w art. 499 § 2 k.s.h. stanowią
załączniki do niniejszego raportu. Połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o
następujące zasady:
1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej
zwany: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Emitenta.
2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy
Spółki Przejmującej z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów Spółki
Przejmowanej;
3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się
Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
4. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art.
499 § 1 pkt 5 k.s.h.
5. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu
Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez
biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się
Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie
ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.
6. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie
wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i
Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających
zgodę na połączenie i Plan Połączenia

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Załączniki
Plik Opis
Plan_polaczenia_082020.pdfPlan_polaczenia_082020.pdf Plan połączenia spółek

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Tomasz Wudarzewski Prezes Zarządu
2020-08-31 Michał Szlachcic Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki