0,8000 zł
3,90% 0,0300 zł
LK Designer Shops S.A. (LKS)

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec LK DESIGNER SHOPS S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019 LK
Data sporządzenia: 2019-08-08
Skrócona nazwa emitenta
LK DESIGNER SHOPS S.A
Temat
Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec LK DESIGNER SHOPS S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LK DESIGNER SHOPS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Spółka powzięła wiedzę o tym, iż postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu wobec LK DESIGNER SHOP S.A. przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz.U.z 2019. poz.243 ze zm. – dalej: Prawo restrukturyzacyjne).

Na podstawie powyższego postanowienia:
1.sędzią-komisarzem wyznaczony został wyznaczony Sędzia Łukasz Grzechnik,
2.nadzorcą sądowym wyznaczony został Rafał Fabisiak (numer doradcy restrukturyzacyjnego 1113),
3.określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. L. 141 z dnia 25 czerwca 2015 roku (załącznik A), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Zarząd Spółki informuje, że przedstawione we wniosku o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego działania restrukturyzacyjne i propozycje układowe mają charakter wstępnych założeń. Spółka pozostaje otwarta na wypracowanie optymalnych propozycji układowych we współpracy z wierzycielami i organami postępowania sanacyjnego w zależności od faktycznie zaistniałej sytuacji gospodarczej, finansowej, i prawno-administracyjnej.

Głównym celem Zarządu Emitenta jest uniknięcie niewypłacalności Spółki oraz zabezpieczenie praw wszystkich interesariuszy Spółki zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego.

Powyższa informacja poufna stanowi etap procesu w rozumieniu art. 17 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia nr 596/2014 przeprowadzenia restrukturyzacji zobowiązań Emitenta obejmującego: a) zawarcie umowy inwestycyjnej ze spółką Skyline Pro sp.z o.o. w przedmiocie przeprowadzenia inwestycji w Emitenta, b) złożenie wniosku do sądu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, c) otwarcie przyspieszonego postępowania układowego przez sąd. Opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości objęty został etap a) oraz b) powyżej. Informacje te zostały ujawnione w raportach bieżących nr 4/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 roku oraz nr 5/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-08 Andrzej Kalita Prezes
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.