REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Wstępne szacunkowe przychody za II kw. 2022/23 roku finansowego

2022-10-03 19:00
publikacja
2022-10-03 19:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-03
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe przychody za II kw. 2022/23 roku finansowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software (“Grupa”) za okres trzech miesięcy zakończonych we wrześniu 2022 roku (II kwartał roku finansowego 2022/23) wyniosły 15,47 mln USD i były o 7,9% wyższe od osiągniętych w okresie lipiec - wrzesień 2021 r.

W analogicznym okresie poprzedniego roku (lipiec - wrzesień 2021) szacunkowe skonsolidowane przychody wyniosły 14,34 mln USD.

W okresie kwiecień - czerwiec 2022 r. (I kwartał roku finansowego 2022/23) szacunkowe skonsolidowane przychody wyniosły 15,21 mln USD.

Wzrost przychodów w porównaniu do stanu sprzed roku wynika zarówno ze zwiększenia liczby klientów wszystkich rozwiązań Grupy, jak i wyższego ARPU (średni przychód na klienta).

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec września 2022 r. wyniosła 4,91 mln USD co oznacza wzrost o 1,9% w stosunku do stanu na koniec czerwca 2022 i o 11,8 % rok do roku.

Spadek rocznej dynamiki wzrostu przychodów, w stosunku do zanotowanej w poprzednim kwartale, wynika z wysokiej bazy sprzed roku, kiedy zanotowano wyjątkowo wysokie płatności roczne zaksięgowane w całości w kwartale. Na potrzeby obliczania MRR płatności roczne rozbija się na poszczególne miesiące i (w opinii Zarządu) MRR jest to najlepszym miernikiem rozwoju biznesowego Spółki.

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

- Zmiana wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. Na koniec września 2022 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 121,2 USD wobec 120,5 USD na koniec czerwca 2022 r. i 121 USD przed rokiem. ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 110,4 USD na koniec września 2022 wobec 102,5 USD na koniec poprzedniego kwartału i 97,1 USD przed rokiem.

- Wzrost liczby klientów produktów Grupy. Na koniec II kwartału 2022/23 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 37.114 a ChatBot 2.637.

Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o 10,6% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 31% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.com

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-03 Mariusz Ciepły prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki