REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021/22 rok finansowy

2021-11-26 06:50
publikacja
2021-11-26 06:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-26
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021/22 rok finansowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 25 listopada 2021 r., po otrzymaniu zgody od Rady Nadzorczej, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021/22, przy uwzględnieniu poniższych parametrów:

- Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 29 355 000,00 zł – która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2021 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

- zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki

- kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 1,14 zł

- planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 27 grudnia 2021 r.

- planowany dzień wypłaty zaliczki: 3 stycznia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2021-11-26 Urszula Jarzębowska członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki