LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Przyjęcie Uchwały Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

2018-12-04 07:37
publikacja
2018-12-04 07:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-04
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Przyjęcie Uchwały Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 38/2018, Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 roku, w związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, podjął Uchwałę Nr 1/12/2018 w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA Nr 1/12/2018

Zarządu Livechat Software SA z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd spółki Livechat Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 349 Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 4 Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 1/12/2018 Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy – uchwala, co następuje:

§1

Zarząd postanawia o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za okres obrotowy od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku przy uwzględnieniu poniższych parametrów:

1) kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 13 905 000,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych) – która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2018 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

2) zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,

3) kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,54 zł

4) planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 2 stycznia 2019 r.

5) planowany dzień wypłaty zaliczki: 9 stycznia 2019 r.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-04 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2018-12-04 Urszula Jarzebowska członek zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki