REKLAMA

LIBET S.A.: Informacja o możliwości odstąpienia przez biegłego rewidenta od wyrażenia opinii

2020-06-23 18:43
publikacja
2020-06-23 18:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-23
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Informacja o możliwości odstąpienia przez biegłego rewidenta od wyrażenia opinii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że dziś w trakcie prac nad sporządzeniem i badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r., do Spółki wpłynęło pismo, w którym biegły rewident poinformował, że może być zobligowany do odstąpienia od wyrażenia opinii o sprawozdaniach finansowych Emitenta.

Powyższe wynika z faktu, że aneks przedłużający obowiązywanie umowy dotyczącej zasad i warunków restrukturyzacji całości zadłużenia Spółki i jej ww. jednostek zależnych z tytułu kredytów bankowych, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym w dniu 1 lipca 2019 roku (raport bieżący nr 16/2019) może być zawarty nie wcześniej niż 29 lub 30 czerwca 2020 roku, podczas gdy biegły rewident oczekuje jego przekazania najpóźniej do dnia 25 czerwca 2020 r. Emitent podkreśla, że w jego ocenie, ryzyko nieprzedłużenia okresu obowiązywania ww. umowy jest znikome.

Szczegółowe stanowisko Zarządu w powyższym zakresie będzie zawarte w sprawozdaniach za 2019 rok, które zostaną opublikowane 30 czerwca 2020 roku.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z ewentualną odmową wydania opinii i jej uzasadnieniem zostanie przez Spółkę opublikowane wraz z raportem rocznym za 2019 rok, tj. w dniu 30 czerwca 2020 roku (zgodnie z terminem publikacji przekazanym w raporcie bieżącym nr 10/2020 z 24 kwietnia 2020 roku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-23 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2020-06-23 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki