REKLAMA

LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

2021-04-28 14:02
publikacja
2021-04-28 14:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_Zawiadomienie__o_przekroczeniu_progu__w_kapitale__LIBET_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623; ze zmianami) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, doręczone Spółce dnia 28 kwietnia 2021 roku zawiadomienie dot. stanu posiadania akcji Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1_Zawiadomienie o przekroczeniu progu w kapitale LIBET S.A..pdfZałącznik nr 1_Zawiadomienie o przekroczeniu progu w kapitale LIBET S.A..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 THOMAS LEHMANN Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2021-04-28 SŁAWOMIR SALAMON Członek Zarządu Sławomir Salamon
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki