REKLAMA
BADANIE

LETUS CAPITAL S.A.: Powzięcie informacji o istotnych błędach w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 r.

2023-01-16 19:21
publikacja
2023-01-16 19:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-16
Skrócona nazwa emitenta
LETUS CAPITAL S.A.
Temat
Powzięcie informacji o istotnych błędach w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Letus Capital S.A. (dalej: „Emitent, Spółka”) powziął informację o istotnych błędach w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2021 r., który to został opublikowany dnia 30 czerwca 2022 r. raportem EBI nr 26/2022.

Wykaz błędów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 r.:
1. W sprawozdaniu na stronie 5 wskazano, że okres sprawozdawczy to: 01.01.2018- 31.12.2018, a powinno być 01.01.2021-31.12.2021 r.;
2. Na stronie 22, wskazano, że Emitent posiada 60% udziału w kapitale zakładowym spółki Etos sp. z o.o., a powinno być wskazane, że Emitent posiada 49% udziału w kapitale zakładowym Etos sp. z o.o.;
3. Na stronie 23 wskazano, że Emitent posiada 55,54% udziału w kapitale zakładowym spółki P.U.H. Nafta-trans sp. z o.o. Powinno być, że Emitent posiada 70,55% udziału w kapitale zakładowym P.U.H. Nafta-trans sp. z o.o.;
4. Na stronie 31 w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych w pozycji A.I. jest prezentowany zysk netto 303 077,19 zł. A powinna być wykazywana strata netto w wysokości - 1 283 143,93 zł. Błędnie wstawienie wartości 303 077,19 zł w polu A.I. w rachunku przepływów pieniężnych zamiast -1 283 143,93 zł nie wpłynęło na prawidłowe wskazanie stanu gotówki na początek i na koniec roku 2021 r. Stan środków pieniężnych na koniec i na początek okresu pokrywa się danymi prezentowanymi w bilansie w aktywach;
5. Na stronie. 35 w pkt. 2.1. informacji dodatkowej wskazano, że wartość majątku trwałego wynosi 6.477.462 zł. Powinno być tak jak w skonsolidowanym bilansie 4 904 797,41 zł;
6. Na stronie 36 w pkt. 2.7. w informacji dodatkowej wskazano, że zysk w kwocie 303.077,19 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. Natomiast powinno być, że skonsolidowana strata netto w wysokości (1 283 143,93) zł zostanie pokryta z zysków lat następnych.
7. Na stronie. 37 w pkt. 3.6 wskazano, że na Koszty rodzajowe Emitenta składają się, m.in.:
a) Usługi obce w kwocie 599.339,26 PLN, a powinno być 610 554,22 PLN,
b) Pozostałe koszty w kwocie 113.655,13 PLN, a powinno być 124 701,29 PLN
c) OGÓŁEM - 2.497.053,91 PLN, a powinno być 2 519 315,03 PLN.

Emitent nie będzie dokonywał korekty sprawozdania finansowego za rok 2021. Wszystkie błędy wymienione w niniejszym raporcie zostaną opisane w zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-16 Tomasz Andrzejczak prezes zarządu Tomasz Andrzejczak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki