REKLAMA

LENTEX: Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

2020-09-09 15:53
publikacja
2020-09-09 15:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-09
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, „Ustawa o Ofercie”), działając w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku- Białej („Sobik Zakład Produkcyjny”), a także w imieniu własnym informuję, iż wskutek dokonania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 28 sierpnia 2020 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego spółki "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) o kwotę 1.001.596,38 zł, które to obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 2.442.918 sztuk akcji własnych Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 30/2020 z dnia 04 września 2020 roku, doszło do zmiany o ponad 2% dotychczas posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Zmiana Stanu Posiadania”).

Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 15.128.295 akcji Spółki, które stanowiły 30,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 30,96% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 15.128.295 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadałem samodzielnie 9.098.956 akcji Spółki, które stanowiły 18,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 18,62 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 9.098.956 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 6.029.339 akcji Spółki, które stanowiły 12,34 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 12,34 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 6.029.339 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 15.128.295 akcji Spółki, które stanowią 32,59 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 32,59% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 15.128.295 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadam samodzielnie 9.098.956 akcji Spółki, które stanowią 19,60 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 19,60 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 9.098.956 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 6.029.339 akcji Spółki, które stanowią 12,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,99 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 6.029.339 głosów z akcji Spółki.

Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.”

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 623).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-09 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki