REKLAMA

LENTEX: Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

2020-10-02 09:55
publikacja
2020-10-02 09:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 04 września 2020 roku informuje, iż powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie złożonego przez Spółkę wniosku, decyzji o wycofaniu z depozytu z dniem 02 października 2020 roku 2.442.918 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLLENTX00010, w związku z ich umorzeniem. Liczba akcji zwykłych na okaziciela Spółki po przeprowadzeniu operacji wycofania będzie wynosić 46.415.440.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-02 Barbara Trenda Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki