REKLAMA

LENTEX: Szacunkowe wyniki Grupy kapitałowej Lentex za I półrocze 2020

2020-07-27 13:44
publikacja
2020-07-27 13:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Szacunkowe_wyniki_GK_Lentex_za_I_P_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-27
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Szacunkowe wyniki Grupy kapitałowej Lentex za I półrocze 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku, niniejszym podaje do wiadomości szacunkowe wyniki Grupy kapitałowej Lentex za I półrocze 2020 roku w zakresie:
1. przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;
2. EBITDA;
3. zysku netto.

Wyniki zostały zaprezentowane w załączonym do niniejszego raportu pliku. Przedstawione wyniki mają charakter wyników szacunkowych, niezaudytowanych i do dnia ich publikacji mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1).
Załączniki
Plik Opis
Szacunkowe wyniki GK Lentex za I P 2020.pdfSzacunkowe wyniki GK Lentex za I P 2020.pdf Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Lentex za I półrocze 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-27 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki