REKLAMA
BADANIE

LENTEX: Skierowanie przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach w ramach programu skupu akcji własnych

2023-01-27 08:04
publikacja
2023-01-27 08:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji_wlasnych_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-27
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Skierowanie przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach w ramach programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 17.01.2023 roku w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze nabycia 2.600.000 sztuk akcji własnych Spółki w ramach programu skupu akcji własnych Spółki przeprowadzanego w oparciu o upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2022 roku – niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść zaproszenia („Zaproszenie”) do składania ofert sprzedaży (poza rynkiem regulowanym) 2.600.000 sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej 32 500 000 zł, stanowiących 6,05% kapitału zakładowego Spółki, po cenie 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki („Akcje Własne”); tekst Zaproszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Stosownie do treści Zaproszenia, oferty sprzedaży Akcji Własnych w odpowiedzi na Zaproszenie będą przyjmowane od akcjonariuszy Spółki w terminie od dnia 31 stycznia 2023 roku do dnia 6 lutego 2023 roku. Przewidywana data rozliczenia przez KDPW transakcji nabycia Akcji Własnych oraz przeniesienia ich na rzecz Spółki to 10 lutego 2023 roku. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania Akcji Własnych na podstawie Zaproszenia jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173.1).
Załączniki
Plik Opis
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych Spółki.pdfZaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych Spółki.pdf Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-27 Adrian Grabowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki