REKLAMA

LENTEX: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

2021-04-30 12:11
publikacja
2021-04-30 12:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki (dalej „ZWZ”) przeznaczenia całego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 51.655.740,79 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.

Powyższy wniosek zostanie jednocześnie przedłożony Radzie Nadzorczej celem jego oceny zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki