7,2800 zł
3,12% 0,2200 zł
Lentex SA (LTX)

Rejestracja przez sąd zmiany w Statucie Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wskazanie_zmian_Statutu_Lentex_S.A._art._7_ust._7.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_LENTEX_S.A._tekst_jednolity_po_NWZ_z_16.10.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-21
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany w Statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 15 stycznia 2019 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku (dalej "NWZ"), która została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 16 października 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki w związku z dokonaną przez Sąd rejestracją zmian w Statucie Spółki przyjętych w ww. Uchwale Nr 5 NWZ przedstawia w załączeniu zmieniony art. 7 ust. 7.1 Statutu , a także przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą, uwzględniający dokonane zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Wskazanie zmian Statutu Lentex S.A. art. 7 ust. 7.pdfWskazanie zmian Statutu Lentex S.A. art. 7 ust. 7.pdf Wskazanie zmiany w Statucie Spółki
Statut_LENTEX_S.A._tekst_jednolity_po_NWZ_z_16.10.2018.pdfStatut_LENTEX_S.A._tekst_jednolity_po_NWZ_z_16.10.2018.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-21 Barbara Trenda Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.