REKLAMA

LENTEX: Podjęcie decyzji o zakończeniu negocjacji w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją wykładzin

2021-09-30 14:22
publikacja
2021-09-30 14:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Podjęcie decyzji o zakończeniu negocjacji w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją wykładzin
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zakończeniu procesu negocjacji w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją elastycznych wykładzin podłogowych z PVC (dalej „ZCP Wykładzin”), który to proces był prowadzony z firmą Beaulieu International Group NV z siedzibą w Waregem, Belgia (dalej „BIG”). Powodem podjęcia decyzji o zakończeniu procesu negocjacji były rozbieżności pomiędzy przedstawionymi przez BIG, po dokonanej wstępnej analizie due diligence ZCP Wykładzin, podstawowymi założeniami transakcji, a założeniami, które zostały zawarte w Deklaracji zainteresowania o charakterze listu intencyjnego podpisanej przez strony w dniu 19 marca 2021 roku. Spółka przypomina, iż proces negocjacji został rozpoczęty w dniu 19 marca 2021r. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 19 marca 2021 roku. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż nie wyklucza powrotu do negocjacji w sytuacji, gdy podstawowe założenia transakcji przedstawiane przez BIG ulegną zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki