REKLAMA

LENTEX: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

2021-04-30 22:34
publikacja
2021-04-30 22:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Lentex_S.A._2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_na_ZWZ_Lentex_S.A._2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Lentex_za_lata_2019-2020_projekt.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 27 maja 2021 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "ZWZ"). Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ. Projekty uchwał na ZWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lentex S.A. 2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Lentex S.A. 2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lentex S.A.
Projekty Uchwał na ZWZ Lentex S.A. 2021.pdfProjekty Uchwał na ZWZ Lentex S.A. 2021.pdf Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex za lata 2019-2020_projekt.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex za lata 2019-2020_projekt.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex za lata 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki