REKLAMA

LENTEX: Korekta raportu bieżącego numer 26/2021

2021-08-30 11:57
publikacja
2021-08-30 11:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-30
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Korekta raportu bieżącego numer 26/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pani Olivii Sobik. W wyniku omyłki błędnie wskazano przebieg wykształcenia Pani Olivii Sobik, która odbywała studia licencjackie na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w okresie 10.2016-07.2019, a nie jak wskazano w treści raportu w okresie 10.2019 – 07.2019. Powyższy błąd stanowi omyłkę pisarską, polegającą na błędnym wskazaniu roku rozpoczęcia studiów. Mając powyższe na uwadze Zarząd dokonuje we wskazanym zakresie korekty raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 15 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-30 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki