REKLAMA
PIT 2023

LENTEX: Informacja o złożeniu przez Spółkę odpowiedzi na pismo akcjonariusza złożone do sądu rejestrowego i mające na celu podważenie prawidłowości niektórych uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2023 roku

2023-11-14 15:19
publikacja
2023-11-14 15:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-14
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Informacja o złożeniu przez Spółkę odpowiedzi na pismo akcjonariusza złożone do sądu rejestrowego i mające na celu podważenie prawidłowości niektórych uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w ślad za Raportem bieżącym nr 39/2023 informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedź na wniosek pełnomocnika akcjonariusza Spółki, tj. Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Akcjonariusz”), złożony w toczącym się przed tym Sądem postępowaniu rejestrowym z wniosku Spółki z dnia 31 października 2023 roku („Wniosek Spółki”) o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, wynikających z faktu powołania do Rady jej nowych członków w osobach Pani Agaty Kalamarz i Pana Bartosza Królewicza, co nastąpiło na podstawie uchwał odpowiednio nr 8 i nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku („Uchwały NWZ”, „NWZ”), o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 36/2023 i nr 38/2023.
W skierowanej do Sądu odpowiedzi na wniosek Akcjonariusza, Spółka zajęła stanowisko kwestionujące zarzuty Akcjonariusza, oceniając je jako bezpodstawne ze względu na prawidłowość udzielonego pełnomocnikowi umocowania, a tym samym brak podstaw do kwestionowania ważności Uchwał NWZ.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-14 Adrian Grabowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki