REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA: Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

2022-04-04 21:23
publikacja
2022-04-04 21:23
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 r., na podstawie upoważnienia zawartego w §3a ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w graniach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych zero groszy), tj. z kwoty 2.213.250,00 zł (dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 2.313.250,00 zł (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

Akcje serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji serii J została ustalona w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) za jedną akcję.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że treść §3 ust. 1. Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.213.250,00 zł (dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a.20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
b.21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
c.10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
d.10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
e.1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
f.4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
g.20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
h.20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
i.2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
j.112.825.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł każda.”

zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.313.250,00 zł (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a.20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
b.21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
c.10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
d.10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
e.1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
f.4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
g.20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
h.20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
i.2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
j.112.825.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł każda.”
k.nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł każda.”.

Zarząd Spółki informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii J oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki