REKLAMA

LARQ SA (6/2020) LARQ Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2020-10-19 18:54
publikacja
2020-10-19 18:54

Raport Bieżący nr 6/2020

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. LARQ Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zarząd LARQ S.A. („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 19 października 2020 roku odstąpiono w sposób jednorazowy od zastosowania zasady IV.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, mówiącej, że członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Incydentalne odstąpienie od powyższej zasady było związane z zamiarem ograniczenia liczby osób obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia w związku z trwającym okresem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania Akcjonariuszy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu Spółki. Spółka dołoży starań, aby w kolejnych Walnych Zgromadzeniach brał również udział przedstawiciel Rady Nadzorczej.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki