REKLAMA

LARQ S.A.: Powołanie Członka Zarządu

2020-10-01 19:26
publikacja
2020-10-01 19:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zyciorys__Malgorzata_Dzieciol.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że w dniu 1 października 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Zarządu Emitenta na okres do końca V (piątej) wspólnej kadencji Panią Małgorzatę Dzięcioł na stanowisko Prezesa Zarządu, ze skutkiem od dnia 2 października 2020 roku.
Pani Małgorzata Dzięcioł nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Małgorzata Dzięcioł nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia notę biograficzną Pani Małgorzaty Dzięcioł.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
życiorys Małgorzata Dzięcioł.pdfżyciorys Małgorzata Dzięcioł.pdf życiorys Małgorzata Dzięcioł

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Marek Moszkowicz Członek Zarządu Marek Moszkowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki