REKLAMA

LABOCANNA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zwiększeniu dotychczasowego udziału powyżej 33 % liczby głosów na WZA Emitenta

2021-09-21 18:47
publikacja
2021-09-21 18:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_PK_210921.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zwiększeniu dotychczasowego udziału powyżej 33 % liczby głosów na WZA Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Labocanna S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Spółki w osobie Pana Pawła Kicińskiego zawiadomienie o zwiększeniu dotychczasowego udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana udziału wynika powzięcia przez Zawiadamiającego w dniu 15 września 2021 roku informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D. Po zmianie udziału Zawiadamiający posiada 7.087.800 akcji Spółki, stanowiących 33,44 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i głosach na WZA Spółki, z czego 1.852.600 stanowią akcje imienne (8,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów), a 5.235.200 stanowią akcje na okaziciela (24,70 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie PK 210921.pdfZawiadomienie PK 210921.pdf Zawiadomienie akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 Dominik Staroń Prezes Zarządu Dominik Staroń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki